Löner i restaurangbranschen 2023

Vad är det för löner som gäller i restaurangbranchen 2023? Det ska vi gå igenom i detta inlägg.

Det som tydligast avgör lönen inom restaurangbranschen, oavsett arbetsplats, uppgifter och titel, är om arbetsplatsen har kollektivavtal. Det ger dig som arbetstagare en trygghet i vad du kan förvänta dig i minimilön. Minimilönen skiljer sig åt mellan lönegrupper och hur lång erfarenhet du har. 

Lönegrupperna man talar om inom restaurangbranschen är kvalificerat yrkesarbete och yrkesarbete. Med kvalificerat yrkesarbete räknas arbete som kräver längre utbildning eller lång erfarenhet för att bemästra, medan yrkesarbete är arbete som inte kräver någon direkt förkunskap utan ofta introduceras på arbetsplatsen. Inom båda grupperna är minimilönen högre om du har mer än sex års erfarenhet. Men hur ser då lönerna ut i restaurangbranschen 2023?

Servitris lön

Medellönen för en servitris är 26 900 kronor i månaden brutto innan skatt och prognosen för helåret 2023 är att medellönen stannar på 26 900 kronor (källa).

Bartender lön

Medellönen för en bartender är 26 500 kronor i månaden brutto innan skatt och prognosen för helåret 2023 är att medellönen stiger till 27 700 kronor. 

Det som avgör din lön som bartender är din utbildningsnivå och tidigare erfarenhet. Idag finns flera utbildningar att gå som kan öka din lön. Däremot prioriteras ofta bartenders med lång erfarenhet och goda referenser. Detta eftersom att dina uppgifter som bartender innebär mycket kundbemötande, teknik och service. Bartender räknas till lönegrupp 1, kvalificerat yrkesarbete, och från och med första april 2023 stiger minimilönen för bartenders med cirka 500 kronor oavsett vilket kollektivavtal arbetsplatsen har. 

Arbetsuppgifter bartender

En bartenders främsta arbetsuppgifter är att blanda och servera olika drycker. Som bartender kan du arbeta i baren på allt från restauranger och hotell till nattklubbar och specifika event eller catering. Förutom att blanda och servera dryck har en bartender stort ansvar gällande service och kundbemötande. Det är din uppgift som bartender att bemöta kundernas behov och ge dem en trevlig upplevelse. Därför är det viktigt att man förstår olika dryckers sammansättningar och egenskaper samt hur de fungerar ihop med andra ingredienser och tilltugg. Det är också bartenderns uppgift att baren hålls ren och städad samt att ta betalt av kunderna och sköta kassan. 

Som bartender måste man ha koll på alkohollagen då det är din uppgift att följa bestämmelserna och servera alkohol på ett ansvarsfullt sätt.

 • Servera dryck 
 • Blanda drinkar – ha koll på recept, egenskaper och ingredienser
 • Hålla rent och snyggt i baren 
 • Ta betalt och sköta kassan 
 • Bemöta kunder
 • Följa alkohollagen och se till att alkohol serveras på ett ansvarsfullt sätt 

Lön kock

Medellönen för en kock är 28 500 kronor i månaden brutto innan skatt och prognosen för helåret 2023 är att medellönen stiger till 29 000 kronor. 

Lönen som kock är något som skiljer sig rejält mellan olika kök och erfarenhet. Som nyexaminerad ligger ingångslönen på runt 20 000 kronor i månaden medan en kock med lång erfarenhet och extraordinära omdömen kan tjäna runt 50 000 kronor i månaden och uppåt. Kock räknas till lönegrupp 1, kvalificerat yrkesarbete, alltså arbete som kräver utbildning eller långvarig praktisk erfarenhet. Sedan första april 2023 är minimilönen enligt kollektivavtalet Gröna Riksavtalets 24 339 kronor brutto per månad. 

Arbetsuppgifter kock

Som kock har du olika arbetsuppgifter i köket på en restaurang. Beroende på kökets storlek, din erfarenhet och kompetens kan uppgifterna variera men det gemensamma är att du alltid är en del av ett team. Det vanligaste arbetsuppgifterna en kock har är att assistera kökschefen och hjälpa till att leda resten av kökspersonalen. Det handlar om allt från att utveckla menyer, tillagning, förberedelser och preparation till mer administrativa uppgifter som inköp, kvalitetskontroller, kostnadshantering och inventering. Att arbeta som kock är till största del ett hantverk och kreativt yrke som ständigt utvecklas. 

Sammanfattningsvis är alltså en kocks arbetsuppgifter att: 

 • Assistera kökschef/restaurangchef
 • Sätta ihop och utveckla menyer
 • Tillagning av rätter
 • Preparering av till exempel såser och tillbehör
 • Organisera kökets olika delar
 • Ledning av övrig kökspersonal
 • Inventering 
 • Kvalitetskontroll 
 • Inköp och att välja ut råvaror
 • Kostnadshantering

Kallskänka lön

Medellönen för en kallskänka är 28 500 kronor i månaden brutto innan skatt och prognosen för helåret 2023 är att medellönen stiger till 29 000 kronor. 

Medellönen för en kallskänka är detsamma som för en kock. Detta beror högst troligen på att man idag ställer högre krav på att du som kallskänka även ska bemästra det varma köket och gränsen mellan kallskänka och kock börjar suddas ut. Kallskänka räknas till lönegrupp 1, kvalificerat yrkesarbete, alltså arbete som kräver utbildning eller långvarig praktisk erfarenhet och  sedan första april 2022 har minimilönen höjts med cirka 500 kronor oavsett kollektivavtal. 

Arbetsuppgifter kallskänka

Kallskänka är en del av kökspersonalen och deras arbetsuppgift är att sköta det kalla köket. Det innebär att tillaga rätter som sallader, smörgåsar, förrätter och efterrätter, det är även vanligt att bakning förekommer. I arbetet ingår allt från start till mål. Från att planera och förbereda till att tillaga och presentera maten på bästa sätt. Under planering och förberedelser hör beräkna åtgången på varor och meddela inköpsansvarig till. Gemensamt som med all annan kökspersonal är att du jobbar i ett team, så en god samarbetsförmåga är alltid något som krävs när du jobbar i ett kök.

Det är också vanligt att man hittar kallskänkor som huvudansvariga i större kök som på skolor, sjukhus och äldreboenden där maten tillagas på en annan plats. Det är då kallskänkans uppgift att ansvara över köket, servera maten och tillaga tillbehör.  Oavsett arbetsplats men i synnerhet på sådana arbetsplatser är det viktigt att ha full kunskap om ingredienser, allergier och specialkost. 

Sammanfattningsvis är alltså dina arbetsuppgifter som kallskänka att: 

 • Ansvara för det kalla köket
 • Planera och förbereda det kalla köket
 • Inventera och se till att de varor som behövs finns, och räcker till
 • Baka 
 • Tillaga förrätter och desserter
 • Tillreda sallad och smörgåsar

Diskare lön

Medellönen för en diskare är 24 800 kronor i månaden brutto innan skatt och prognosen för helåret 2023 är att medellönen stiger till 25 400 kronor. 

Diskpersonal hör till lönegrupp 2, yrkesarbete, och har en minimilön på 22 548 kronor brutto per månad eller 130,33 kronor i timmen. Den första april 2022 höjdes minimilönen till 23 007 kronor respektive 132,99 kronor. Har du sex års yrkesvana eller mer blir den nya minimilönen 24 806 kronor i månaden respektive 143,39 kronor i timmen. Detta är enligt kollektivavtalet Gröna Riksvalet och varierar alltså beroende på vilket kollektivavtal din arbetsplats har. Gemensamt är dock höjningen på cirka 500 kronor i månaden och 3 kronor i timmen. 

Arbetsuppgifter diskare restaurang

Som diskare på en restaurang är det lätt att tro att det handlar om att bara stå och diska, vilket inte är fallet. En diskare har ofta fler arbetsuppgifter och är en väsentlig del i kökspersonalen. Som diskare på restaurang har du alltid en stor restaurangdiskmaskin till hjälp, även om handdisk förekommer. Så den huvudsakliga uppgiften är att plocka i och ur diskmaskinen, se till att porslinet från restaurangen och utrustningen från köket diskas undan på löpande band, plocka disk från de olika stationerna i köket, hålla rent och prydligt samt hjälpa till med möblering och städ i restauranglokalen innan och efter en sittning. Ofta ingår det även i diskarens arbetsuppgifter att hjälpa till med transporter och vid större leveranser. 

Sammanfattningsvis är alltså dina arbetsuppgifter som diskare att: 

 • Diska all typ av disk med maskin och för hand
 • Samla in disk från samtliga arbetsstationer i köket
 • Organisera och förbereda disk inför kommande skift
 • Sophantering och kartongpress
 • Hjälpa till vid leveranser och transporter
 • Möblera och städa inför sittningar

Lön restaurangchef

Medellönen för en restaurangchef är 32 700 kronor i månaden brutto innan skatt och prognosen för helåret 2023 är att medellönen stiger till ca 33 500 kronor.

Som restaurangchef finns två olika löneintervall (1 och 2). Där 1 innebär en marknadslön på cirka 35 000 kronor och mer grundläggande arbetsuppgifter. Löneintervall 2 har en marknadslön på 45 000 kronor och innebär en ökad svårighetsgrad på arbetsuppgifter. Det innebär till exempel att du som restaurangchef utarbetar förslag till policy och ansvarar för strategier, metoder och tekniker för genomförande av verksamhetens mål samt följer upp och utvärderar dess resultat. Dessutom ansvarar restaurangchefen i löneintervall 2 för personalutveckling, att göra prioriteringar och omdisponeringar samt besluta om åtgärder och organisations- och arbetsformer.

Alltså grundas restaurangchefens lön inte bara i utbildning och erfarenhet utan i synnerhet även vilken omfattning av arbetsuppgifter. 

Arbetsuppgifter restaurangchef

En restaurangchefs huvudsakliga arbetsuppgift är att ansvara, planera, leda och samordna verksamheten inom restaurangen. Det innebär att det är restaurangchefens ansvar att alla delar i restaurangen fungerar som det ska samt att följa upp och utvärdera arbetet mot verksamhetens uppsatta mål. Restaurangchefen är även den som bedömer medarbetarnas insatser och sköter rekryteringen av ny personal. 

Sammanfattningsvis är alltså restaurangchefens uppgift att:

 • Planera, leda och samordna verksamheten
 • Se över arbetet och åtgärda eventuella brister
 • Utvärdera och följa upp arbetet mot restaurangens uppsatta mål
 • Bedöma medarbetarnas insatser
 • Rekrytera personal 
 • Se över arbets- och organisationsformer, resurskrav och utbildningsbehov

Lön kökschef

Medellönen för en kökschef är 32 700 kronor i månaden brutto innan skatt och prognosen för helåret 2023 är att medellönen stiger till 33 500 kronor.

Som kökschef ligger marknadslönen mellan 35 000 och 43 000 kronor brutto per månad medan medellönen ligger på 32 700 kronor. Precis som för alla chefsposter sätts lönen i förhållande till din utbildning, tidigare erfarenhet och tjänstens omfattning. Till exempel är lönen högre ju mer ansvar som ligger på dig och ju längre erfarenhet du har. 

Arbetsuppgifter kökschef

Till skillnad från restaurangchef så innebär kökschef fullt ansvar över köket och det som serveras. Där ingår inköp och planering av menyer samt att leda arbetet i köket. Närmast vid sidan av kökschefen finns kockarna som assisterar kökschefen och fungerar som förlängda armar. Det som skiljer kökschefen mot en kock är att som kökschef har du en arbetsledande roll. Det innebär att ansvara över bemanningen och schemaläggning samt övrigt personalansvar som att hålla medarbetarsamtal och rekrytera. Det är oftast även kökschefens ansvar att uppdatera kökets utrustning och upprätthålla dess rutiner. En annan viktig del av kökschefens uppgifter är att ha huvudansvar över kökets ekonomi, från planering till uppföljning.


Sammanfattningsvis är alltså kökschefens arbetsuppgifter att: 

 • Ansvara över arbetet i köket och maten som serveras
 • Planering av menyer och inköp av råvaror
 • Ansvar över bemanning och schemaläggning
 • Personalansvar
 • Hålla kökets utrustning uppdaterad 
 • Upprätthålla kökets rutiner
 • Huvudansvar över kökets ekonomi

Vad tjänar ett cafebiträde?

Medellönen för ett cafebiträde är 21 500 kronor i månaden brutto innan skatt och prognosen för helåret 2023 är att medellönen stiger till 22 300 kronor. 

Hur mycket man tjänar i timmen på cafe varierar men enligt kollektivavtalet Gröna Riksavtalet är minimilönen från och med första april 2022 140,69 kronor om du har mindre än sex års erfarenhet och är över 20 år. Är du under 20 år finns olika löneintervall för varje år från 17 år och uppåt. Till exempel är minimilönen som 18 åring 103,38 kronor i timmen från och med första april 2022. I arbetsuppgifterna som cafebiträde ingår att sälja fika, servera och ansvara för kassan på ett cafe eller konditori. Alltså att sälja och servera dryck och fikabröd som kaffe och kanelbullar. 

Restaurangbiträde lön

Medellönen för ett restaurangbiträde är 24 800 kronor i månaden brutto innan skatt och prognosen för helåret 2023 är att medellönen stiger till 26 000 kronor. 

Enligt kollektivavtalet räknas restaurangbiträde till lönegrupp 1, kvalificerat yrkesarbete, och minimilönen höjdes från och med första april 2022 med cirka 500 kronor. Då räknas dina arbetsuppgifter som restaurangbiträde att förbereda mat så som att skala, skölja och hacka, delta i enklare matlagning, portionera mat, ta emot betalning, plocka disk och ansvara för frukostservering.  

Lön extrajobb restaurang

Som extrajobbare i restaurangbranschen är du oftast timanställd och din lön baseras då främst på ålder och erfarenhet. I kollektivavtalet finns olika spann om du har mer än sex års erfarenhet eller är under 20 år. Enligt Gröna Riksavtalet är minimilönen från med med första april 2022 140, 69 kronor i timmen om du har mindre än sex års erfarenhet. Har du sex år eller längre erfarenhet är minimilönen 151,09 kronor i timmen. 

Är du däremot under 20 år omfattas du av ungdomslönen och då gäller följande enligt Gröna Riksavtalet från och med första april 2022;

 • Från 19 år: 111,98 kronor i timmen
 • Från 18 år: 103,38 kronor i timmen
 • Från 17 år: 99, 58 kronor i timmen 
 • Under 17 år: 90,58 kronor i timmen

Så hur mycket tjänar man om man jobbar på restaurang?  

Det är i huvudsak din utbildning, erfarenhet, ålder och tjänstens omfattning som tillsammans avgör lönen. Dessutom avgör verksamhetens storlek och omfattning, samt om du är anställd av ett bemanningsföretag, privat verksamhet, av landsting eller kommun etcetera.  

Det finns en rad faktorer som kan påverka din lön positivt eller negativt här har vi listat några exempel: 

 • Chef över en större verksamhet/enhet
 • Lång erfarenhet
 • Personalansvar
 • Ekonomiskt ansvar
 • Kunskap och erfarenheter av betydelse för arbetet
 • Goda relevanta referenser
 • Verksamhetens omfattning är mindre
 • Ingen tidigare erfarenhet
 • Ingen relevant utbildning
 • Tjänsten omfattar inget ansvar
 • Andra löneförmåner kan sänka lönen

Hoppas att du lärt dig något nytt om lönerna i restaurangbranschen. 

Alla siffror är hämtade från HRF gällande kollektivavtal och medellönen på yrkeskollen och statsskuld. Vill du ha hjälp med bemanning av restaurang eller själv jobba i branschen? Kontakta oss här.

Dela artikel